ANOSAN-01.png

ANOSAN® är hållbara desinfektionslösningar för olika ytor, vatten, luft och mycket mer.

 

Produkterna ör effektiva, giftfria och pH-neutrala

 

ANOSAN® är en aktiv saltlösning som framställs av saltlösning och dricksvatten genom speciella maskiner med en process kallad ECALIT® (electro chemical activation low ion transfer). 

ANOSAN® visar en hög positiv ORP (oxidationsreduceringspotential) och är ett mycket kraftfullt desinfektionsmedel, effektivt mot alla mikroorganismer.

Ecabiotecs ANOSAN®  innehåller 200 till 900 ppm ekvivalenter aktivt klor och har ett något basiskt pH-värde (7-9) och en ORP på +700 till +950 mV.

Produkten är effektiv i två år.

original.jpg

Ecabiotec® producerar ECALIT®-maskiner för en bred tillämpning: från helt automatiserade maskiner som är kvalificerade för GMP-kontrollerade / validerade produktionsprocesser till maskiner för mer extrema miljöer med sofistikerade prestandakoncept.

Ecalit.png

Varför Anosan® ?

  Produkterna: 

  • Ger ett heltäckande skydd och är både spordödande och ger ett fullt virusidalt skydd.

  • Är effektiva mot bakterier, svamp och olika typer av virus. 

  • Appliceras på olika sätt, som vätska, dimma, spray eller gel 

  • Är giftfria.

  • Är inte skadligt för miljön, människa eller djur.

  • Har inga, rapporterade, allergiska reaktioner.

  • Lämnar ingen organisk / syntetisk kemisk rest.

  • Har kontrollerade fysikalisk-kemiska egenskaper.

  • Underlättar och förenklar processer för vatten- och avloppsrening.

OCIFGU0.jpg
JÄMFÖRELSE.jpg
anosan-wasser.jpg
Made in Gewrmany-01.jpg

Vad är Anosan®

From-With-To.png