59.png
csm_18.09.26_2_03b139b111.jpg
52.png

ANOSAN TW®

En säker, effektiv och miljövänlig produkt vid biologisk desinficering av dricksvatten samt desinficering av pooler och bassänger

 

Produkten är:

 • Direktverkande och motverkar bakterier, virus, svampar och sporer

 • Godkänd i Tyskland för användning i dricksvatten.

 • Förebyggande och eliminerar effektivt tillväxt av alger samtidigt som den bevarar en säker vattenmiljö. ​

 • Helt utan biprodukter eller rester från desinficeringen.

 • Resursbesparande, framför allt då den hjälper oss spara vatten

 • Lämplig för alla typer av ledningar och temperaturer.

Depositphotos_1741321_original.jpg
 • ANOSAN TW® är vidare den enda marknadslösning mot legionellabakterier i rör och ledningar som är billig, giftfritt och som inte kräver att byggnaden utryms vid behandling.

 • ANOSAN TW® är giftfri och kan användas vid för behandling av vatten där vattenlevande organismer och djur lever. Den förbättrar den marina miljön och avlägsnar patogena ämnen, giftiga alger och virus som ofta förekommer vid exempelvis stränder, på grund av behandlat avloppsvatten eller dumpning från fartyg och båtar.

 • ANOSAN TW® är idealisk vid vattenåtervinning eftersom den inte förändrar vattnets sammansättning på något sätt. Samtidigt motverkar den förekomst av virus vilket saknas i många vanligt använda desinfektionsmedel såsom exempelvis klor.

 • ANOSAN TW® dödar bakterier direkt och effektivt, motverkar biofilm och förebygger framtida angrepp.

 • ANOSAN TW® erbjuder en säker och direktverkande lösning som motverkar bakterier, virus och svampbildning i alla typer av ledningar och vattentemperaturer.

 • ANOSAN TW® kan användas utan att påverka den dagliga driften. Vidare är den pH-neutral och bidrar inte till någon utfällning av kalk.

 • ANOSAN TW® kan säkert användas i vattensystem utan ytterligare säkerhetsåtgärder. Därutöver är den effektiv för att motverka rester av hormon och antibiotika i vatten. Patogena ämnen samlas ofta i igensatta ledningar och rör vilket påverkar hela vattensystem.

Trinkwasserversorgung.jpg
2-01.jpg
Untitled 2.jpg

DESINFICERING AV VATTENTANKAR

ANOSAN TW® bidrar till att minska slöseri med vatten och minskar vattenanvändning vid spolning, vilket ofta krävs vid desinficering av mer traditionell klordesinficering.

Legionellabakterier trivs vid varmare temperaturer och ofta bidrar sommarvärmen till bakteriens spridning i luftkonditionerade system och i vattentankar.

56.png
36.png

Användningsområden för ANOSAN TW®

 • Campingfaciliteter.

 • Behandling av avlopp och vattenkretslopp.

 • Eliminering och förebyggning av legionellabakterier.

 • Desinficering av vattentankar.

 • Rör och ledningar i hem och byggnader.

 • Behandling av dricksvatten.

 • Desinficering av pooler och bassänger.

 • Behandling av övriga vattenmassor såsom sjöar och älvar.

underwater-swimming.jpg

Finns på behållare om 5, 10, 20 eller1000 liter.

Made in Gewrmany-01.jpg
TW_20.jpg
IBC-1000-ANOSAN TW.jpg