business-care-chair-305566.jpg

 ANOSAN Med® 

ANOSAN-Med-ecabiotec.jpg

ANOSAN®Med:

Till luftsterilisering / luktneutralisering

 

ANOSAN®Med
För rengöring och desinfektion av ytor, utrustning och föremål i alla icke-kliniska områden på sjukhus, vårdcentraler, äldreboendens  badrum och  behandlingsrum. Kan också användas på
möteslokaler, inom livsmedelsindustrin, i kök, skolor, förskolor, idrottsanläggningar och administration och många flera platser.

MF.jpg

ANOSAN®Med

Effektivt då det dödar 99,995 % av alla bakterier, virus, svampar samt sporer.
Ett giftfritt, desinfekterande samt smak- och luktfritt medel.
Miljövänligt och består enbart av naturliga ämnen.
Fri från alkoholer, aldehyder, färgämnen & doftämnen, samt skapar inga fläckar.
Allergivänligt och orsakar inte irritation.
pH-neutral.
Kostnads- och tidseffektivt, med en omedelbar desinfekterande effekt.
En del i förbättra vattenmiljön.
Helt utan biprodukter eller rester från desinficeringen.
 Ofarligt och kräver ingen speciell hantering.
Unikt då det ej utvecklar bakteriell resistens.

Rapporter och listor
VAH-certifierade.
Yttrande i enlighet med RKI / DVV 2015
HACCP-certifikat

 

Aktiv beståndsdel / komposition
Märkningskravet är inte nödvändigt. Använd biocider säkert.
BAUA-nr. 74172

MF2.jpg

Finns i en praktisk 1000 ml sprayflaska.

Eller i behållare om 5 eller 20 liters.

ANOSAN-Med-ecabiotec.jpg
Made in Gewrmany-01.jpg