1726.jpg

 ANOSAN ECO® 

1 Liter-.png

ANOSAN ECO® 

En säker, innovativ och miljövänlig produkt för desinficering av luft, mögel, samt motverkning av dålig lukt och damm.

Vår produkt:

 • Är en direktverkande lösning som motverkar bakterier, virus, svampar och sporer

 • Eliminerar och motverkar mögel samt förbättrar luftkvalitet 

 • Är lämplig för alla typer av utrymmen och ytor och behandlar även svåråtkomliga utrymmen

 • Är säker vid användning och ger tydliga förbättringar av hälsa tack vare minskad mängd damm och allergener

 • Används för ventilationssystem för kontinuerlig behandling av luftkvalitet och hygien.

backpack-book-books-256431.jpg
1 Liter-.png

PRODUKTBESKRIVNING

En effektiv och naturlig produkt för en förbättrad luftkvalitet och mögelkontroll. 

 • ANOSAN ECO® är en produkt för desinficering av luft anpassad för att även nå de mest svåråtkomliga utrymmena.

 • ANOSAN ECO® kan nebuliseras för användning vid små till medelstora utrymmen eller användas i större skala med hjälp av dimventilator. Genom användning av, så kallad, kall kondensering (fogging) fås ytterligare fördelar som avlägsnande av lukt och damm samtidigt som även svåråtkomliga utrymmen kan desinficeras. 

 • ANOSAN ECO® är fläckfritt och lämnar inga rester. Användningen av produkten är även hälsofrämjande då inflammatoriska partiklar avlägsnas. Dessutom finns inga krav på andningsmasker eller andra försiktighetsåtgärder vid användning.

 • ANOSAN ECO® kan användas för desinficering av fordon för en ökad livslängd av fordonets AC-system, kompressor samt interiör. Dessutom bidrar ANOSAN ECO® till att avlägsna lukter från mat, rökning och husdjur i fordonet.  Bilar och övriga fordons AC-system och interiör är en grogrund för virus, bakterier och mögel men genom att använda vår produkt möjliggörs även en förbättrad hälsa för förare och passagerare. 

 • ANOSAN ECO® är fri från väteperoxider, koppar- eller silverjoner, aldehyder, färgämnen och doftämnen och är även testad under strikta DGHM-riktlinjer, vilket gör produkten säker vid användning i alla lokaler och lagringsutrymmen och helt utan skadliga ämnen för eventuella födoämnen. För större lokaler och utrymmen kan ANOSAN ECO® användas i samband med existerande ventilationssystem för kontinuerlig omsorg av luftkvalitet och hygien. 

ANOSAN ECO® är: 

 • Effektivt då det dödar 99,995 % av alla bakterier, virus, svampar samt sporer

 • Ett giftfritt, desinfekterande samt smak- och luktfritt medel 

 • Fri från alkoholer, aldehyder, färgämnen & doftämnen, samt skapar inga fläckar

 • Allergivänligt och orsakar inte irritation

 • pH-neutralt

 • Kostnad- och tidseffektivt då det kan användas utan krav på utrymning av lokalen och med en omedelbar desinficering.

Användningsområden för ANSOAN ECO®

 • Bostads- och industrilokaler

 • Transportfordon

 • Bondgårdar

 • Flyg

 • Hälsofaciliteter

 • Sport- & fritidsanläggningar

 • A/C-kanalsystem

architecture-building-chairs-207731.jpg
1 Liter-.png
8.jpg
1 Liter-.png
l-2015.jpg
1 Liter-.png
2015.jpg
1 Liter-.png

Finns i behållare om 1, 5, 10 eller 20 liter.

ANOSAN eco.jpg
Anosan Eco-02-01.jpg
Made in Gewrmany-01.jpg