AD.png

ANODENT

®

M

EN PRODUKT KLAR ATT ANVÄNDA
FÖR MUN OCH SVALG

ANODENT®      Klar att använda för mun och svalg.

Munvattnet för framtiden

ANODENT®      Dödar snabbt mikroorganismer och virus.

Dessutom är den: 

  • Perfekt för sköljning och rengöring av sår i munnen samt kan även användas som rengöring av andra sår.

  • Snabbverkande mot dålig andedräkt.

  • Inte cytotoxisk (skadar inte vävnad eller endogena celler)

M

M

015-02.jpg

VAD GÖR ANODENT®     SÅ SPECIELLT ?

Den hypoklorsyra (HOCl) som finns i ANODENT®      fungerar som ett konserveringsmedel och gör att produkten håller sig länge. Dessutom underlättar den mekaniska effekten av sköljning med ANODENT®      borttagandet av mikroorganismer och cellbrott, vilket därmed minskar den mikrobiella belastningen i mun och svalg.

ANDRA FÖRDELAR ÄR:

  • Inga smakirritationer.

  • Ingen missfärgning på tänderna.

  • Perfekt för sköljning och rengöring av sår i munnen.

  • Extremt snabbverkande mot dålig andedräkt.

  • Stöder avlägsnande av avlagringar på tungan och tänderna.

M

M

M

Användning:
Om inte annat föreskrivs av doktorn, använd produkten 2-3 gånger dagligen med ca 20 ml outspätt munvatten,
skölj eller gurgla i ca 30 sekunder.
Efter kirurgisk ingrepp,  rör munnen försiktigt för att undvika blödning.
Efter sköljning eller gurgling spotta ut lösningen. Använd inte munvattnet med andra vätskor då det mister sina egenskaper.

ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER:
Blanda inte med andra produkter / kemikalier.
Använd endast perfekta och oskadade behållare.
Endast för extern användning.
Ej avsedd för injektion eller infusion.
Tvinga inte eller injicera i vävnad under tryck.
Observera utgångsdatum och batchnummer.
Förvara produkten utom räckhåll för barn.
Konsumera efter öppnandet inom 90 dagar.
 

Förvara kyla och skydda mot direkt solljus.

Made in Gewrmany-01.jpg