897-01.jpg
  • Luktfritt

  • Smakfritt

  • Utan lösningsmedel

  • pH-neutral

ANOSAN-01.png

Reduction of Bacteria 99.999%

Reduction of Fungi 99.99%

Reduction of Viruses 99.99%

Reduction of Spores 99.99%

bacteria-killing-virus.jpg
Effektivt då det dödar 99,995 % av alla bakterier, virus, svampar samt sporer.
Ett giftfritt, desinfekterande samt smak- och luktfritt medel.
Miljövänligt och består enbart av naturliga ämnen.
Fri från alkoholer, aldehyder, färgämnen & doftämnen, samt skapar inga fläckar.
Allergivänligt och orsakar inte irritation.
pH-neutral.
Kostnads- och tidseffektivt, med en omedelbar desinfekterande effekt.
Ett steg i att förbättra vattenmiljön.
Helt utan biprodukter eller rester från desinficeringen.
• Ofarligt och kräver ingen speciell hantering.
Unikt då det ej utvecklar bakteriell resistens.
Geldzurück-und-VAH-Zertifizoert.png
Geldzurück-und-VAH-Zertifizoert.png
”Sedan utbrottet av coronavirus COVID-19 har efterfrågan ökat snabbt. ANOSAN® reducerar mikroorganismer som virus (även COVID-19) inom en minut till 99,99%.
 
Idealisk för ytdesinfektion och hjälper till vid desinfektion av luften. Våra lösningar är kompatibla med hud, slemhinnor och hudsår och kan behandlas i antiseptiska medicinska apparater. ”
Made in Germany-01.png

• Ecabiotec AG finns med på artikel 95-listan