• Luktfritt

  • Smakfritt

  • Utan lösningsmedel

  • pH-neutral

Effektivt då det dödar 99,995 % av alla bakterier, virus, svampar samt sporer.
Ett giftfritt, desinfekterande samt smak- och luktfritt medel.
Miljövänligt och består enbart av naturliga ämnen.
Fri från alkoholer, aldehyder, färgämnen & doftämnen, samt skapar inga fläckar.
Allergivänligt och orsakar inte irritation.
pH-neutral.
Kostnads- och tidseffektivt, med en omedelbar desinfekterande effekt.
Ett steg i att förbättra vattenmiljön.
Helt utan biprodukter eller rester från desinficeringen.
• Ofarligt och kräver ingen speciell hantering.
Unikt då det ej utvecklar bakteriell resistens.

• Ecabiotec AG finns med på artikel 95-listan